Biulentyn Informacji Publicznej

 Regulamin konkursów  „Nasz Patron -Nasz Wzór”

Z okazji zbliżającego się Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Szalowej zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Szalowej do udziału w konkursach literackim i plastycznym pod hasłem „Nasz Patron – Nasz Wzór”.
Organizatorzy:
Organizatorem  konkursu  jest  Zespół Szkół w Szalowej
Cele konkursu:
– zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.
– spieranie  osób  uzdolnionych  literacko i rozwijanie zainteresowań wychodzących poza treści programów szkolnych.
– kształtowanie postaw patriotycznych i kodeksu etycznego poprzez nawiązanie  do uniwersalnych   wartości postaci ks. Stanisława Pękali
–  doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy
– inspirowanie uczniów osobą ks. Stanisława Pękali
– zachęcenie uczniów do poznania historii i biografii patrona
– rozbudzenie inwencji twórczej, kształtowanie myślenia twórczego.
– ozwijanie zdolności plastycznych.
 
Regulamin konkursów:
I. Konkurs literacki
 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
– grupa I – klasy IV – VI Sp i kl. I G 
/Zredaguj treść listu skierowanego do patrona szkoły ks. Stanisława Pękali/
 
– grupa II – klasy II – III G 
/ „Nasz Patron – Nasz Wzór” – napisz rozprawkę , uzasadniając słuszność tych słów/
 
2. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
– wydruk komputerowy,
– maksymalna objętość – list 1 strona A4, rozprawka 2 strony A4 (czcionka 14)
 
3. Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem,
– bogactwo języka,
– zgodność stylu i języka z formą,
– samodzielność i oryginalność,
– poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,
 
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką:
– imię i nazwisko
– klasa
5. Termin złożenia prac upływa 15 listopada 2016 r. Prace należy składać do koordynatorów części literackiej : p. Anny Skórskiej, Barbary Duszy, Agnieszki Wolanin
 
II. Konkurs na stworzenie strony  internetowej związanej z postacią ks. Stanisława Pękali.
Konkurs przeznaczony dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Szalowej i polega na stworzeniu podstrony ukazującej postać ks. Stanisława Pękali na stronę internetową naszej szkoły.
Kryteria oceny prac:
– szata graficzna,
– atrakcyjność,
– wysiłek ucznia,
– pomysłowość.
– oryginalność.
Opiekun: konkursu: Tadeusz Przepióra
Termin złożenia prac upływa 15 listopada 2016 r. Prace należy składać do opiekuna
 
III. Konkurs plastyczny
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NASZ PATRON – NASZ WZÓR
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej
2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
– kategoria pierwsza: uczniowie z klas I-III
– kategoria druga: uczniowie z klas V-VI
3. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, A3
4. Prace powinny przedstawiać portret ks. Stanisława Pękali, wydarzenia związane z jego życiem i działalnością na terenie naszej wsi.
5. Technika wykonania prac; dowolna (np. kolaż, rysunek, praca malarska, grafika itp.)
6. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna zawierać następujące dane; imię i nazwisko, klasa, tytuł.
7. Prace muszą być wykonane samodzielnie, na terenie szkoły.
8. Termin złożenia prac upływa 15 listopada 2016 r. Prace należy składać do koordynatora części plastycznej p. Lucyny Jamer-Książkiewicz
9. Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję według następujących kryteriów;
– zgodność z tematem,
– indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
– zastosowana technika,
– estetyka wykonania,
10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu święta patrona,
1 grudnia 2016 r, podczas uroczystej akademii.
11. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Uwago końcowe
1. Prace  nie mogą być zbiorowe.
2. Utwory  nadesłane  na  konkurs  muszą  być w  całości  oryginalną twórczością  osoby biorącej udział w konkursie; nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem  jakichkolwiek  innych  utworów,  a  także  nie  mogły  być  wcześniej  nigdzie prezentowane.