Biulentyn Informacji Publicznej

Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej

Uchwała nr 4/2024 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej
z dnia 21marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie szkoł