Biulentyn Informacji Publicznej

Przewodniczący: Oliwia Tubek
Zastępca przewodniczącego: Weronika Paluch
Skarbnik: Andrzej Turski
Sekretarze:

Organizator imprez: Paweł Kowalski