Biulentyn Informacji Publicznej

Skład Rady Rodziców  w Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej w roku szkolnym 2023/2024

\

 

Klasa Imię i nazwisko Funkcja
1 Górska Mariola członek Rady Rodziców
2 Matiaszewska Dorota  członek Rady Rodziców
3a Zielińska Natalia  członek Rady Rodziców
3b Wojtas Anna  członek Rady Rodziców
4 Waśkowska Lidia członek Rady Rodziców
5 Zięba Krystyna członek Rady Rodziców
6 Ćwiklik Katarzyna przewodnicząca
7a Romańska Beata członek Rady Rodziców
7b Kostrzewa Katarzyna zastępca
8a Migacz Katarzyna członek Rady Rodziców
8b Kostrzewa Sylwia skarbnik