Biulentyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły           Ryszard Skórski

Wicedyrektor szkoły   Agnieszka Wiszowaty

Nauczyciele Nauczany przedmiot
Ćwiklik Barbara Edukacja wczesnoszkolna
Ćwiklik Renata Edukacja wczesnoszkolna
Dusza Barbara Język polski
Dygoń-Wróbel Alicja Pedagog szkolny, pedagog specjalny
Foryś Paweł Wychowanie fizyczne
Gębarowska-Parat Ewelina Język polski, zajęcia rewalidacyjne
Jamer-Książkiewicz Lucyna Edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Kosińska Sylwia Matematyka
Krzeszowska Monika Przyroda, biologia
ks. Górski Mieczysław Religia
ks.  Rafał Sekuła Religia
Kucharczyk Małgorzata Język angielski
Mołda Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna
Mołda Krzysztof Historia, w.o.s.
Niemiec Katarzyna Zajęcia rewalidacyjne
Ogorzałek Mirosław Muzyka
Różycka-Sekuła Agnieszka Zajęcia rewalidacyjne
Ruchała Jacek Wychowanie fizyczne
Skórska Anna Język polski
Skórski Ryszard Fizyka
Sorota Helena Język angielski
Stój Krzysztof Geografia, wychowanie do życia w rodzinie
Szura Alina Chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Wiatr Łukasz Informatyka
Wiszowaty Agnieszka Matematyka
Wolanin Agnieszka Nauczyciel bibliotekarz
Wszołek Katarzyna Język niemiecki, technika
Zastępa-Strugała Klaudia Psycholog