Biulentyn Informacji Publicznej

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – kl.I     kl.II    kl.III

JĘZYK POLSKI-   KL.IV     KL.V    KL.VI    KL.VII   KL.VIII

J.ANGIELSKI   KL.I   KL.II   KL.III   KL.IV    KL.V    KL.VI   KL.VII  KL.VIII

J.NIEMIECKI  KL.VII   KL.VIII

GEOGRAFIA    KLV   KL.VI   KL.VII   KL.VIII 

MATEMATYKA   kl.IV   kl.V   KL.VI  kl.VII    KL.VIII

PRZYRODA  KL.IV

FIZYKA-kl.VII   kl.VIII

CHEMIA- kl. VII    kl.VIII

BIOLOGIA-  kl.V   kl.VI   kl.VII   kl.VIII

MUZYKA- KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VII  

HISTORIA kl.IV   kl.V    kl.VI    kl.VII  kl.VIII

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-  KL.VIII

INFORMATYKA-    KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VII   KL.VIII

TECHNIKA-  kl.IV   kl.V   kl.VI

PLASTYKA-      KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VIII

WYCHOWANIE FIZYCZNE  KL.III   KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VII   KL.VIII