Biulentyn Informacji Publicznej

Uczniowie naszej szkoły dnia 28.10.2022r. wzięli udział w ogólnopolskim konkursie ,,Do Hymnu”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przesłuchanie konkursowe odbyło się w Kościele św. Michała Archanioła w Szalowej. Społeczność szkolną swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: p. Barbara Bartuś poseł na Sejm RP; starosta gorlicki p. Maria Gubała ; wicestarosta i sołtys wsi Szalowa p. Stanisław Kaszyk; wójt Gminy Łużna p. Mariusz Tarsa; radny p Sławomir Kostrzewa; ksiądz Mieczysław Górski; proboszcz parafii w Szalowej oraz dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły, Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Nasza szkoła zaśpiewała ,,Rotę” oraz ,,Gaude Mater Polonia”. Występ oceniało jury w składzie prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. dr hab.Wiesław Delimat z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W naszym chórze śpiewało 140 uczniów z klas II-VIII, wśród nich występowały również dzieci z Ukrainy. Uczniowie do konkursu zostali przygotowani przez p. Helenę Sorotę i p. Mirosława Ogorzałka. Komisja pogratulowała uczestnikom wykonania pieśni. Dyrektor szkoły p. Ryszard Skórski podkreślił istotną rolę naszej placówki w krzewieniu patriotyzmu wśród młodzieży i podziękował uczniom za piękny występ. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej. Upamiętnia je wspólne zdjęcie.
Film z przesłuchania ukaże się pod koniec listopada 2022 roku.