Biulentyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu recytatorskiego

pt. „Tęcza malowana słowem”


Nazwa konkursu:
„Tęcza malowana słowem”

Organizatorzy konkursu:

– mgr Ewelina Gębarowska-Parat (koordynator),

– mgr Agnieszka Wolanin,

– mgr Katarzyna Niemiec.


Cele konkursu:

-zapoznanie i zainteresowanie dzieci twórczością Marii Konopnickiej,
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-motywowanie do występów publicznych,
-wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I,
uczestnik prezentuje utwór M. Konopnickiej pt. „Tęcza”,

– uczestnik wykonuje wiersz z pamięci,
-prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami,
-chęć udziału w konkursie należy zgłosić do wychowawcy klasy I do dnia 17 października 2022r.

 

Przebieg konkursu:

Konkurs odbędzie się w szkolnej bibliotece dnia 09.11.2022r. (godzina zostanie podana w późniejszym terminie).

Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wystąpień, komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).


Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.