Biulentyn Informacji Publicznej


Regulamin

Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów

Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej

pt. „Konopnicka dzieciom”

 1. Organizatorem konkursu jest Katarzyna Niemiec oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej w Szalowej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Ratownicy czytelnictwa” realizowanego w naszej szkole.

 2. Celem konkursu jest:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II- III Szkoły Podstawowej w Szalowej.

 2. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością następujących wierszy autorki:

 1. Formą sprawdzenia wiadomości dzieci z zakresu podanej literatury będzie test, zawierający pytania otwarte i zamknięte.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa

u wychowawcy klasy do 27 października 2022 roku.

 1. Zgłoszenie się na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.

 2. Do oceny testów zostanie powołana komisja.

 3. Konkurs odbędzie się 16 listopada 2022 roku.

 4. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział.

 5. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja i ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy przyjemnej lektury
i sukcesów w konkursie!!!