Biulentyn Informacji Publicznej

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów

Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej

pt. „Jesienne ujęcie z książką”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej w  Szalowej oraz nauczyciele języka polskiego. Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Ratownicy czytelnictwa” realizowanego w naszej szkole.

 2. Celem konkursu jest:

– promowanie czytelnictwa wśród uczniów i rozwijanie pasji fotograficznych,

– pokazanie czytania jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności u młodzieży,

– poznanie nowych sposobów na wyrażanie siebie i swojego talentu,

– pokazanie, że czytanie jest przyjemnością.

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej

w Szalowej.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie ujęcia z książką w ulubionym otoczeniu.

 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

 3. Fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać na adres e-mail konkursyszkolasz@op.pl

 4. Pracę konkursową należy przesłać do 10 listopada 2022 roku do godziny 23:59.

 5. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej w Szalowej.

 6. Do oceny przesłanych prac zostanie powołana komisja.

 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2022 roku.

 8. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział. Po zakończeniu konkursu nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane.

 10. O wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja i ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.