Biulentyn Informacji Publicznej

Od 1 września 2015 r. w Zespole Szkół w Szalowej dziennik lekcyjny będzie prowadzony w formie elektronicznej. Już dzisiaj rodzice i uczniowie mogą  testować dziennik. Zapraszam do zapoznania się z instrukcją.

Poniżej przedstawiam krótką instrukcję korzystania z dziennika elektronicznego.
(Uwaga- do aktywowania dostępu do dziennika konieczne jest posiadanie konta pocztowego). Równocześnie adres posiadanego konta należy podać do sekretariatu szkoły osobiście lub przesłać na adres sekretariatszalowa@interia.pl

Bez podania adresu e-mail korzystanie z dziennika będzie niemożliwe.

1. Uruchamiamy stronę www.zsszalowa.iap.pl (strona internetowa szkoły)

2. Klikamy na zakładkę e-dziennik

3. Po kliknięciu pojawi się strona logowania, należy kliknąć Zaloguj się

4. W puste pola wpisujemy nazwę użytkownika (adres e-mail) oraz utworzone wcześniej hasło. Od tego momentu można korzystać z dostępu do dziennika.

UWAGA: aby  uzyskać dostęp do dziennika należy założyć konto oraz utworzyć hasło według poniższej instrukcji.

Zakładanie konta i tworzenie hasła

1. Uruchamiamy stronę www.zsszalowa.iap.pl (strona internetowa szkoły)

2. Klikamy na zakładkę e-dziennik

3. Po kliknięciu pojawi się strona logowania, należy kliknąć Zaloguj się

4. Wybieramy polecenie Załóż konto

5. W puste pola wpisujemy adres posiadanego konta. Po uzupełnieniu adresu oraz pola „Nie jestem robotem” należy kliknąć „Wyślij wiadomość”

6. Na podane konto zostanie przesłana wiadomość z instrukcją utworzenia hasła i linkiem aktywacyjnym. Po utworzeniu konta można się logować do dziennika.