Biulentyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły Ryszard Skórski

Wicedyrektor szkoły Agnieszka Wiszowaty

Nauczyciele

Kucharczyk Małgorzata

Cieśla Urszula

Ćwiklik Barbara

Ćwiklik Renata

Dusza Barbara

Dygoń-Wróbel Alicja

Foryś Paweł

ks. Górski Mieczysław

Igielska Agnieszka

Jamer-Książkiewicz Lucyna

Niemic Katarzyna

Niemiec Katarzyna

Mołda Katarzyna

Mołda Krzysztof

Ogorzałek Mirosław

Wiatr Łukasz

Ruchała Jacek

Skórska Anna

Skórski Ryszard

ks. Śpiewak Tomasz

Sorota Helena

Stój Krzysztof

Szura Alina

Wiszowaty Agnieszka

Grzesiak- Tomasik Agnieszka

Wolanin Agnieszka

Wszołek Katarzyna

Krzeszowska Monika

Turski Bogdan

Gniady Robert

Nauczany przedmiot

Język angielski

Nauczyciel bibliotekarz

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Pedagog szkolny

Wychowanie fizyczne

Religia

Matematyka

Edukacja wczesnoszkolna, plastyka

zajęcia rewalidacyjne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Historia

Muzyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Język polski, wychowanie do życia w rodzinie

Fizyka

Religia

Język angielski

Geografia, technika

Chemia

Matematyka

Matematyka

Język polski, wiedza o społeczeństwie

Język niemiecki

Przyroda, biologia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Świetlica szkolna