Biulentyn Informacji Publicznej

 Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali
  w Szalowej

 38-331 Szalowa

Szalowa 16

zsszalowa@interia.pl– dyrektor szkoły

spszalowa@luzna.pl – sekretariat szkoły

Tel. Stacjonarny:  183540630

Tel. komórkowy : 602364424

FAX: 183540630