Biulentyn Informacji Publicznej

Dnia 1 grudnia przypadła piętnasta rocznica nadania imienia i poświęcenia sztandaru Szkole Podstawowej w Szalowej. Patronem naszej placówki jest ks. Stanisław Pękala – ,,kapłan wielkiej pracy, nieprzeciętnej ascezy, żarliwej pobożności i otwartego serca”. Odbyliśmy niezwykłą podróż śladami naszego patrona, chcąc w ten sposób uczcić pamięć o nim. Uczniowie klasy III i VI pod opieką p. Barbary Ćwiklik, p. Katarzyny Niemiec, p. Katarzyny Wszołek i p. Pawła Forysia, przypomnieli społeczności szkolnej postać ks. Stanisława Pękali, jego dzieciństwo, drogę do kapłaństwa i posługę w naszej parafii. Akademię uświetniły fragmenty filmu z uroczystości nadania imienia szkole z 2007 roku. Następnie udaliśmy się do kościoła i uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej.
Coroczne obchody Dnia Patrona podtrzymują pamięć o niezwykłym człowieku, który wiele uczynił dla dobra społeczności szalowskiej.