Biulentyn Informacji Publicznej

11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Pamięci o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.  Dnia 9 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca  100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Uczestniczyli w niej uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Swoją obecnością uroczystość tę zaszczycili  Wójt Gminy Łużna p.Kazimierz Krok oraz radna sołectwa Szalowa  p.Maria Myśliwiec. Na wstępie uczniowie wspólnie z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i o godz. 11.11 odśpiewany został hymn państwowy. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką pań: Barbary Duszy, Anny Skórskiej oraz Moniki Niemaszyk, a dekorację wykonali p.Renata Ćwiklik i p. Paweł Foryś. Na scenie, w pięknej oprawie uczniowie przedstawili słowem, piosenką i scenkami pantomimicznymi historię walki o niepodległość naszej Ojczyzny. Wzniosłe słowa pieśni patriotycznych brzmiały pięknie w ustach młodych artystów.

Po części artystycznej głos zabrał dyrektor szkoły p. Ryszard Skórski, który przypomniał, że poprzez to spotkanie uczciliśmy pamięć  tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny, a szczególnie tych , którzy oddali to, co najcenniejsze, czyli swoje życie. Była to lekcja historii, lekcja pamięci i odpowiedzialności za przeszłość oraz za przyszłe losy nas i naszego narodu. 

Uroczystość była także okazją do podziękowań złożonych ustępującemu wójtowi p. Kaziemierzowi Krokowi oraz radnej  p. Marii Myśliwiec za wiele lat owocnej współpracy i wspierania działalności edukacyjnej szkoły. 

Na końcu  zostały przedstawione wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości pod opieką p.Lucyny – Jamer  Książkiewicz i ks. Tomasza Śpiewaka, a młodzież zaśpiewała pieśni, piosenki patriotyczne i religijne, które zaprezentowała dzień wcześniej na przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Łużnej.