Biulentyn Informacji Publicznej

Kilka dni przed zimową przerwą świąteczną w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne.
Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy VIII pod opieką p. Pauliny Szymańskiej,  p. Jacka Ruchały i p. Krzysztofa Stója. Młodzież przedstawiła inscenizację bożonarodzeniową, w której przypomniała znaczenie symboli świątecznych oraz zwyczaje wpisane w polską tradycję. Występ przeplatany był śpiewem kolęd i pastorałek przygotowanych pod okiem p. Mirosława Ogorzałka. Piękna dekoracja wykonana przez p. Lucynę Jamer – Książkiewicz i p. Pawła Forysia wprowadziła nas w świąteczny nastrój.
Spotkanie zakończyło się życzeniami złożonymi przez p. dyrektora Ryszarda Skórskiego i wspólnie zaśpiewaną przez wszystkich piosenką ,,Jest taki dzień”.
Świąteczna i radosna atmosfera panująca podczas tego spotkania pozostanie na długo w pamięci wszystkich.