Biulentyn Informacji Publicznej

ppppDnia 27.05.2024 roku odbył się konkurs ,,Ratujemy i uczymy ratować”, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Szalowej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Łużna „Pogórze” i Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu ANS w Nowym Sączu.
Konkurs poprzedzony został szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonym w kwietniu przez studentów ANS z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Brali w nim udział uczniowie klas VI ze wszystkich szkół z terenu Gminy Łużna. Głównym jego celem było poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowe zachowanie się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się ćwiczenia praktyczne, związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową, opatrywaniem ran i skaleczeń oraz unieruchamianiem skręceń i złamań. Szkolenie było bardzo ciekawe i uświadomiło wszystkim uczestnikom, że o życie należy dbać, a w sytuacjach zagrożenia trzeba umieć je ratować.
ppppW finale konkursu uczestniczyły trzyosobowe zespoły ze wszystkich szkół z terenu Gminy Łużna. W I etapie uczniowie pisali indywidualnie test, w którym wykazali się szeroką wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Testy i ćwiczenia zostały przygotowane przez studentów ANS w Nowym Sączu, którym dziękujemy za współpracę. W II etapie drużyny tworzyły plakaty pod hasłem „Stop uzależnieniom – alkohol, dopalacze, narkotyki”. Następnie w sali gimnastycznej sprawdzano praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W opinii organizatorów uczniowie z wszystkich szkół zaprezentowali wysoki poziom, a wyniki punktowe między poszczególnymi miejscami były niewielkie.


Wyniki konkursu plastycznego „Stop uzależnieniom – alkohol, dopalacze, narkotyki”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Szalowej,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łużnej,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Biesnej.


Wyniki konkursu z części teoretycznej i praktycznej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łużnej,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Woli Łużańskiej,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Biesnej.

ppppZwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez prywatnego sponsora pana Stefana Pałkę właściciela Firmy Handlowo -Usługowej ,,ALPLAST” oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łużnej. Nagrody wręczył wójt Gminy Łużna pan Mariusz Tarsa.
ppppDziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Mamy nadzieję na kontynuację przedsięwzięcia, ponieważ tego typu działania przygotowują młodzież do świadomego i odpowiedzialnego udziału w ratowaniu życia drugiego człowieka.