Biulentyn Informacji Publicznej

Informacje i wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024