Biulentyn Informacji Publicznej

Dnia 6 grudnia 2022r. w naszej szkole odbył się Dzień Profilaktyki mający na celu propagowanie życia wolnego od nałogów. W tym dniu uczniowie mieli możliwość nie tylko zapoznania się z negatywnymi skutkami uzależnień, ale także wyrażenia swojej postawy wobec alkoholu, dopalaczy czy papierosów.

Uczniowie klas 4-8 zostali zapoznani przez szkolnego pedagoga z ryzykiem jakie niosą ze sobą wszystkie substancje uzależniające, także dopalacze i napoje energetyzujące.

Następnie w ramach konkursu plastycznego pod hasłem: „Nie daj się wkręcić w uzależnienia” w grupach wykonywali plakaty profilaktyczne. Uczniowie naszej szkoły wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace.
Pierwsze miejsce zajęła klasa 5.

 

Drugie miejsce zajęła klasa 6a, trzecie klasa 8.
Wszystkim uczniom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.
Organizatorem Dnia Profilaktyki był pedagog szkolny p. Alicja Dygoń-Wróbel. Wydarzenie  połączone było z Mikołajkowym Turniejem Unihokeja organizowanym przez p. Jacka Ruchałę i p. Pawła Forysia.