Biulentyn Informacji Publicznej

 

Zarządzenie  nr 5/2022

Dyrektora  Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali
w Szalowej

z dnia  26 września 2022 r.

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie  §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), zarządzam co następuje:

 

  1. W roku szkolnym 2022/2023 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

31.10.2022 r.- poniedziałek
02.05.2023 r.- wtorek
04.05.2023 r.- czwartek

05.05.2023 r. – piątek

23.05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty -środa

24.05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – czwartek

25.05. 2023 r.- egzamin ósmoklasisty – piątek
09.06.2023 r. – piątek

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia.