SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Przewodniczący: Oliwia Tubek
Zastępca przewodniczącego: Weronika Paluch
Skarbnik: Andrzej Turski
Sekretarze: Kinga Niemaszyk,
Kacper Pruś,
Zuzanna Barczyk,
Joanna Zięba
Organizator imprez:  Paweł Kowalski