Biulentyn Informacji Publicznej

Wymagania edukacyjne w r.szk. 2022/2023

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – kl.I     kl.II    kl.III JĘZYK POLSKI-   KL.IV     KL.V    KL.VI    KL.VII   KL.VIII J.ANGIELSKI   KL.I   KL.II   KL.III   KL.IV    KL.V    KL.VI   KL.VII  KL.VIII J.NIEMIECKI  KL.VII   KL.VIII GEOGRAFIA    KLV   KL.VI   KL.VII   KL.VIII MATEMATYKA   kl.IV   kl.V   KL.VI  kl.VII    KL.VIII PRZYRODA  KL.IV FIZYKA-kl.VII   kl.VIII CHEMIA- kl. VII    kl.VIII BIOLOGIA-  kl.V   kl.VI   kl.VII   kl.VIII MUZYKA- KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VII HISTORIA kl.IV   kl.V    kl.VI    kl.VII  kl.VIII WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-  KL.VIII INFORMATYKA-    KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VII   KL.VIII TECHNIKA-  kl.IV   kl.V   kl.VI PLASTYKA-      KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VIII WYCHOWANIE FIZYCZNE  KL.III   KL.IV   KL.V   KL.VI   KL.VII   KL.VIII

Wykaz godzin przyjęć rodziców przez nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz godzin przyjęć rodziców przez nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 rok szkolny 2012/2021   Nazwisko i imię nauczyciela   Godziny przyjęć  Numer kolejny lekcji  Kucharczyk Małgorzata  Poniedziałek 10.00 – 10.45  3  Niemaszyk Monika  Poniedziałek 12.45 – 13.30  6  Cieśla Urszula  Poniedziałek 9.50 – 10.35  3  Ćwiklik Barbara  Wtorek 10.50 – 11.35  4  Ćwiklik Renata  Czwartek 9.50 – 10.35  3 […]

Ważna informacja o stypendiach

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem określającym zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna Regulamin przyznawania stypendiów.

Jak korzystać z E-dziennika?

Od 1 września 2015 r. w Zespole Szkół w Szalowej dziennik lekcyjny będzie prowadzony w formie elektronicznej. Już dzisiaj rodzice i uczniowie mogą  testować dziennik. Zapraszam do zapoznania się z instrukcją. Poniżej przedstawiam krótką instrukcję korzystania z dziennika elektronicznego.(Uwaga- do aktywowania dostępu do dziennika konieczne jest posiadanie konta pocztowego). Równocześnie adres posiadanego konta należy podać […]

Zapytanie ofertowe w sprawie przygotowania i dostarczenia posiłków

  Szalowa, dnia 20.08.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro dotyczące:Przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej. Zamawiający:Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej38-331 Szalowa 16 Przedmiot zamówienia obejmuje:Przygotowanie i dostarczenie szacowanej […]

Uzależnienie od komputera

Szanowny Rodzicu!!! Czy Twoje dziecko nie spędza zbyt dużo czasu przy komputerze? Czy nie jest zagrożone uzależnieniem od komputera, gier komputerowych i Internetu? Na te i inne pytania nożna znaleźć odpowiedzi klikając w poniższe linki: https://parenting.pl/uzaleznienie-od-komputera http://www.edukacja.edux.pl/p-456-uzaleznienie-od-komputera-i-internetu.php http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/uzaleznienie-od-komputera-i-gier-komputerowych-objawy_40778.html

Wypożyczenie sprzętu do zdalnego nauczania

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej informuje, iż w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w Gminie Łużna” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic […]

Wykaz telefonów z których można skorzystać w przypadku zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu

Pomoc telefoniczna i online Pomoc telefoniczna i online – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Telefony prowadzone są przez […]