REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej na rok szkolny 2023/2024 (plik .pdf)

Pliki do pobrania :

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej w roku szkolnym 2023/2024 (dzieci mieszkające w obwodzie szkoły)

Pobierz plik
.doc

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej w roku szkolnym 2023/2024 (dzieci mieszkające poza obwodem szkoły)

Pobierz plik
.doc

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej na rok szkolny 2023/2024

Pobierz plik
.doc