RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców  w Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej
w roku szkolnym 2022/2023

 

Małgorzata Kostrzewa – przewodniczący

Dorota Matiaszewska – zastępca przewodniczącego

Katarzyna Ćwiklik – sekretarz i skarbnik

Pozostali członkowie:

Justyna Kafel

Anna Wojtas

Ewa Szura

Joanna Warmińska

Beata Romańska

Katarzyna Migacz

Ewelina Krok

Urszula Wiejaczka