KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

data wydarzenie
 
01 września 2022 r.

 rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

31 października 2022 r.  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 – 31 grudnia 2021 r.  zimowa przerwa świąteczna
30 stycznia – 12 lutego 2023 r  ferie zimowe
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.-
 wiosenna przerwa świąteczna
02 maja 2023 r.  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04 – 05 maja 2023 r.  dni wolne od zajęć dydaktycznych
23- 25 maja 2023 r.  egzamin ósmoklasisty
09 czerwca 2023 r.  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 czerwca 2023 r. zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.  ferie letnie