AKTUALNOŚCI

PROGRAM PROFILAKTYCZNY “MEDIACJE RÓWIEŚNICZE – DROGA DO POJEDNANIA”

W Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej realizowany jest program profilaktyczny pod nazwą „Mediacje Rówieśnicze – droga do pojednania.” Realizatorem i autorem programu jest Halina Czerwińska – psycholog z Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej OSTOJA w Nowym Sączu.

Celem programu jest:

• rozwiązywanie konfliktów metodami pokojowymi,

• wzmocnienie atmosfery opartej na szacunku i empatii,

• wypracowanie w społeczności szkolnej zasad opartych na „sprawiedliwości naprawczej”,

• wzmocnienie wśród uczniów odpowiedzialności za swoje zachowanie,

• wyzwalanie aktywności społecznej w uczniach – chęci niesienia pomocy.

W pierwszym etapie realizacji programu w dniach od 7 do 25 lutego 2023 roku odbył się trening mediacyjny dla chętnych uczniów klas IV-VII celem którego było przygotowanie uczniów do roli peer-mediatorów, czyli mediatorów rówieśniczych. Ich zadaniem jest wspieranie kolegów i koleżanek w rozwiązywaniu problemów i konfliktów szkolnych. Kandydaci na mediatorów zdobyli wiedzę z zakresu prowadzenia mediacji. Podczas treningu uczestnicy dowiedzieli się skąd bierze się konflikt
i czym się charakteryzuje. Ćwiczyli różne techniki mediacji, poznali zasady komunikacji oraz kompetencje mediatorów. Po odbytym treningu uczniowie przystąpili do egzaminu, który składał się z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzamin i wykazali się dobrym przygotowaniem do prowadzenia mediacji otrzymując dyplom „Mediatora rówieśniczego”.
Uczniów wspierać będą opiekunowie/koordynatorzy – pedagog Alicja Dygoń-Wróbel i psycholog Klaudia Zastępa-Strugała. Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do rozwiazywania pojawiających się konfliktów drogą mediacji rówieśniczych.

Więcej informacji znajduje się w zakładce – MEDIACJE RÓWIEŚNICZE